Reumalääkehoito raskauden ja imetyksen aikana

Reumalääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana. Lääkkeet on jaoteltu (1) ASA- ja NSAID-lääkkeisiin, (2) glukokortikoideihin, (3) synteettisiin reumalääkkeisiin, (4) solusalpaajiin, (5) biologisiin valmisteisiin, (6) kinaasiestäjiin ja (7) muihin lääkkeisiin. Lopussa ohje miesten lääkkeidenkäytöstä.

​​​​Tulostettava taulukko reumalääkkeiden käytöstä raskauden ja imetyksen aikana (PDF)

1 ASA, NSAID:

​​​​LÄÄKE
​​​RASKAUS
IMETYS

ASA (100 mg)

​voi käyttää

voi käyttää​

Indometasiini

ei suositella

​ei suositella

Muut NSAID

voi käyttää1

​voi käyttää1

COX-2 estäjät

​ei voi käyttää

​ei suositella

1 Toistuvaa käyttöä vältettävä raskautta suunniteltaessa ja 28. raskausviikon jälkeen. Raskauden aikana suositellaan lyhytvaikutteisten valmisteiden käyttöä.

2 Glukokortikoidit:

​​​​LÄÄKE

​​​​RASKAUS

IMETYS

​PREDNISOLONI, METYYLIPREDNISONOLI

voi käyttää

voi käyttää​


3 Synteettiset reumalääkkeet:

​​​​LÄÄKE
RASKAUS
IMETYS

KLOROKIINIVALMISTEET(Oxiklorin®, Heliopar®)

voi käyttää

voi käyttää​

AUROTIOMALAATTI (Myocrisin®)

lopetetaan, kun raskaus todetaan

voi käyttää

SULFASALATSIINI(Salazopyrin®)

voi käyttää (2g/pv)2

voi käyttää

2 Raskautta suunnitteleville suositellaan foolihappolisä 1 mg vuorokaudessa. Metotreksaatin lopetuksen jälkeen ja sulfasalatsiinin käyttäjille suositellaan foolihappolisän jatkamista ensimmäisen raskauskolmanneksen loppuun saakka.

4 Solusalpaajat:

​​​​LÄÄKE
RASKAUS
IMETYS
ATSATIOPRIINI(Azamun®, Imurel®, Imuprin®)​voi käyttää (2mg/kg/pv)​voi käyttää
LEFLUNOMIDI (Arava®, Leflunomide®)​lopetettava 2v ennen raskautta3​kielletty
METOTREKSAATTI (Trexan®, Metoject®, Methotrexate®)​lopetettava 3kk ennen raskautta2​kielletty
MYKOFENO-LAATTI (Cellcept®, Mycophenolate Mofetil®)​lopetettava 6vk ennen raskautta​kielletty
SIKLOSPORIINI (Sandimmun Neoral®)​voi käyttää​voi käyttää4
SYKLOFOSFAMIDI (Sendoxan®, Syklofosfamid®)​lopetettava 3kk ennen raskauttakielletty​

2 Raskautta suunnitteleville suositellaan foolihappolisä 1 mg vuorokaudessa. Metotreksaatin lopetuksen jälkeen ja sulfasalatsiinin käyttäjille suositellaan foolihappolisän jatkamista ensimmäisen raskauskolmanneksen loppuun saakka.

3 Lääkepitoisuutta voidaan vähentää 11 vrk:n kolestyramiinihoidolla ( 8g x3). Lääkepitoisuus kontrolloidaan hoidon jälkeen 2 kertaa 2vk:n välein. Raskaus on mahdollinen 2kk poistolääkityksestä.

4 Yksittäistapauksissa äidin lääkitys aiheuttanut terapeuttisen lääkepitoisuuden lapsessa. Lääkehoito ei ole este imettämiselle, mutta lapsen munuaistoiminnan seuranta on suositeltavaa. Haittoja epäiltäessä voidaan määrittää lääkepitoisuus.

5 Biologiset reumalääkkeet:

TNF-α-estäjät:

LÄÄKE
RASKAUS
IMETYS
ADALIMUMABI (Humira®, Amgevita®, Hyrimoz®, Hulio®)

​lopetetaan, kun raskaus todetaan

  • tarvittaessa voi käyttää 20. rv:lle5,6
​voi käyttää
ETANERSEPTI (Enbrel®, Erelzi®)

​lopetetaan, kun raskaus todetaan

  • tarvittaessa voi käyttää 32. rv:lle5,6
​voi käyttää

GOLIMUMABI (Simponi®)

​lopetetaan, kun raskaus todetaan5, 7​ei suositella7
INFLIXIMABI (Inflectra®, Remicade®, Remsima®)

​lopetetaan, kun raskaus todetaan

  • tarvittaessa voi käyttää 20. rv:lle5,6
​voi käyttää
SERTOLITSUMABI (Cimzia®)

​lopetetaan, kun raskaus todetaan

  • tarvittaessa voi käyttää koko raskauden5,6
​voi käyttää

5 Biologisten ja muiden uusien lääkkeiden osalta ohjeet voivat muuttua. Päivitetyt ohjeet ovat saatavissa HYKSin valtakunnallisesta teratologisesta tietopalvelusta, puh: 09 4717 6500 arkisin klo 9-12.
6 Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista tulisi välttää ensimmäiseen 12 kuukauden ikään saakka, mikäli lääkettä on käytetty raskauden aikana ja erityisesti jos käyttöä tapahtunut raskauden puolivälin jälkeen. Lapsen lääkepitoisuuden mittaaminen voi olla aiheellista. Sertolitsumabin kohdalla istukkaläpäisevyys on hyvin vähäistä, eikä lääkkeen raskaudenaikaista käyttöä pidetä esteenä lapsen rokottamiselle.

7 Koska golimumabin käytöstä raskauden aikana ei ole kokemusta, eikä sen erittymisestä äidinmaitoon ole tutkittua tietoa, tulee sen käyttöä välttää, mikäli käytössä on muista vaihtoehtoja.

6 Muut biologiset valmisteet:

LÄÄKE
RASKAUS
IMETYS
ABATASEPTI (Orencia®) ​lopetetaan 3kk ennen raskautta5​ei suositella8
ANAKINRA (Kineret®)​lopetetaan 1vk ennen raskautta5​ei suositella8
BELIMUMABI (Benlysta®)​lopetetaan 4kk ennen raskautta5​​ei suositella
IKSEKITSUMABI (Taltz®)​lopetetaan 10 vk ennen raskautta5​ei suositella
RITUXIMABI (Mabthera®)​lopetetaan 6kk ennen raskautta5

​ei suositella8

SARILUMABI (Kevzara®)lopetetaan 12 vk ennen raskautta​5​ei suositella
SEKUKINUMABI (Cosentyx®)​lopetetaan 20vk ennen raskautta5​​ei suositella
TOSILITSUMABI ( RoActemra®)

​lopetetaan 3kk ennen raskautta5

  • tarvittaessa voi käyttää raskauden toteamiseen asti
​ei suositella8
USTEKINUMABI (Stelara®)​lopetetaan 15vk ennen raskautta5​​ei suositella

5 Biologisten ja muiden uusien lääkkeiden osalta ohjeet voivat muuttua. Päivitetyt ohjeet ovat saatavissa HYKSin valtakunnallisesta teratologisesta tietopalvelusta, puh: 09 4717 6500 arkisin klo 9-12.

8 Imetystä ei suositella lääkityksen aikana. Mikäli lääkkeen käyttö on välttämätöntä, se ei ole ehdoton este imetykselle.

7 Kinaasiestäjät:

LÄÄKE
RASKAUS
IMETYS
BARISITINIBI (Olumiant®) ​lopetetaan 1vk ennen raskautta5​ei suositella
TOFASITINIBI (Xeljanz®)​lopetetaan 4vk ennen raskautta5 ​ei suositella

5 Biologisten ja muiden uusien lääkkeiden osalta ohjeet voivat muuttua. Päivitetyt ohjeet ovat saatavissa HYKSin valtakunnallisesta teratologisesta tietopalvelusta, puh: 09 4717 6500 arkisin klo 9-12.

8 Muut:

LÄÄKE
RASKAUS
IMETYS
APREMILASTI (Otezla® )lopetetaan 4vk ennen raskautta5​ei suositella

5 Biologisten ja muiden uusien lääkkeiden osalta ohjeet voivat muuttua. Päivitetyt ohjeet ovat saatavissa HYKSin valtakunnallisesta teratologisesta tietopalvelusta, puh: 09 4717 6500 arkisin klo 9-12.

Lääkkeiden tauottaminen miehillä

MIESTEN ei tarvitse tauottaa atsatiopriinia, leflunomidia, metotreksaattia (reuma-annoksilla), mykofenolaattia, siklosporiinia, apremilastia, tofasitinibiä​​ tai biologisia lääkkeitä perheenlisäystä suunniteltaessa. Syklofosfamidista suositellaan 3-6 kk:n taukoa ennen perheenlisäystä.

Sulfasalatsiini voi heikentää miesten hedelmällisyyttä, mutta vaikutus on ohimenevä ja häviää tyypillisesti 2 viikon – 2 kuukauden kuluessa lääkkeen lopettamisesta.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  17.9.2019