Hammastoimenpiteet reumapotilailla

Ennen hammastoimenpidettä reumatautia sairastava saattaa tarvita antibioottiestohoidon ja reumalääke voi olla syytä tauottaa. Hoidon suunnitteleee hammaslääkäri.

Hammaslääkäri arvioi potilaan infektioriskin yksilöllisesti ja määrittelee sen mukaan mikrobilääkeprofylaksin (eli antibioottiestohoidon) tarpeen ennen hammastoimenpiteitä. Reumalääkkeet tauotetaan esimerkiksi Reumatalon ammattilaisohjeistuksen mukaisesti ja monimutkaisissa tapauksissa myös reumatologia konsultoiden.

Infektioriskiä lisäävät potilaskohtaiset tekijät, kuten ikä, muut sairaudet ja lääkitykset sekä toimenpidekohtaiset tekijät, kuten infektoitunut toimenpidealue, toimenpiteen laajuus ja vaativuus. Mikäli hammaslääkäri arvioi infektioriskin niin merkittäväksi, että mikrobilääkeprofylaksi on toimenpiteen yhteydessä tarpeen, tulee myös biologisen lääkkeen tauottamista harkita lievästi suurentuneen infektioriskin potilailla. Keskisuuren ja suuren infektioriskin potilailla (esimerkiksi käytössä biologinen lääke ja taustalla riskiä lisääviä perussairauksia) lääkitys tulee tällöin aina tauottaa. Potilaskohtaisen infektioriskin arvioinnista on erillinen taulukko ammattilaisosion tulostettavassa ohjeessa.

Perinteisten reumalääkkeiden ja solunsalpaajien (kuten metotreksaatti) tauottaminen toimenpiteiden yhteydessä ei yleensä ole tarpeen. Pitkäaikaista glukokortikoidihoitoa (Lodotra, Medrol, Prednisolon, Prednison, Solomet) ei tule tauottaa. On kuitenkin syytä huomioida antibioottiprofylaksin tarvetta harkittaessa, että suuriannoksinen glukokortikoidihoito (vastaten prednisolonia yli 10-15mg/vrk) lisää infektioriskiä merkittävästi. Tarpeettomia taukoja vältetään erityisesti TNF-salpaajien käyttäjillä, sillä tauot voivat johtaa lääkkeen tehon menettämiseen. Jos on kyseessä akuutin hammasperäisen infektion hoito, joka vaatii kirurgisen tai hammaslääketieteellisen hoidon lisäksi antibioottihoitoa, tauotetaan solunsalpaajat ja biologiset lääkkeet infektion ajaksi.

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä