Reumalääkkeet hammastoimenpiteiden yhteydessä

Hammastoimenpiteitä varten hammaslääkäri arvioi potilaan infektioriskin yksilöllisesti ja määrittelee sen mukaan mikrobilääkeprofylaksin tarpeen.

Tulehduksellisia reumasairauksia sairastavien tulee päästä säännöllisesti hammaslääkärin tarkastuksiin ja hoitoon. Reumapotilaiden suun krooniset infektiofokukset tulee pyrkiä hoitamaan viipymättä ennen immunosuppressiivisen hoidon aloittamista.

Suosituksessa infektioriski on pyritty määrittelemään Käypä hoito -suositusta mukaillen ja siihen viitaten.

Päivitetty  16.2.2021

Kyllä