Omaseurantalaitteet Omapolulla

Haluaisitko tallettaa hyvinvointitietoa keräävien laitteiden tietoja Terveyskylän Omapolulle ja Omakannan Omatietovarantoon?

​Terveyskylän Omapolun omaseurantalaitekytkennän avulla voit tuoda käyttämiesi hyvinvointilaitteiden keräämiä tietoja Omapolulle ja antaa luvan tietojen tallentamiseen Omakannan Omatietovarantoon.

Tällä hetkellä tiedot ovat vain sinun itsesi nähtävissä, mutta tulevaisuudessa tietojen jakaminen tulee olemaan mahdollista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille käyttäjän suostumuksella. Enää ei tarvitse ottaa paperille kirjattuja tuloksia mukaan vastaanotolle. Lisäksi kerätty tieto jää talteen omaan mittaushistoriaan, joten seurantaa on helppo tehdä itsekin.

Terveyskylän Omapolku tukee tällä hetkellä Fitbitin, Polarin ja Withingsin (Nokia) laitteita. Hyvinvointitietoihin tallentuvat kaikki laitteen keräämät tiedot, jotka ovat yhteensopivia Omapolun kanssa. Näitä tietoja ovat muun muassa paino, askeleet ja päivän aikainen aktiivisuus.

Uudet tiedot päivittyvät sekä Terveyskylän Omapolulle että Omakannan Omatietovarantoon tunnin välein.

Toistaiseksi omaseurantalaiteintegraatiota voivat käyttää vain 16-vuotta täyttäneet henkilöt. Tilanne saattaa muuttua uuden asiakastietolain astuttua voimaan.

Lisätietoja

Omakannan Omatietovaranto on valtakunnallisiin Kanta-palveluihin kuuluva Omakannan palvelu. Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon käyttäjä voi tallentaa omia hyvinvointitietojaan. Näillä tiedoilla tarkoitetaan käyttäjän mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustietoja, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti käyttäjän hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen.


 

Päivitetty  29.1.2019 13.26