Oirenavigaattorit

​​​​​​Oirenavigaattoreiden avulla pystyt kartoittamaan oireita, selvittämään onko tarvetta mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin tai mistä voi saada apua. Osa navigaattoreista on CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita. Silloin ne antavat tarkempaa tietoa.​

Oirenavigaattorit eivät korvaa lääkärin tekemää diagnoosia.​

Aknen oirenavigaattori (CE)

Aknen oirenavigaattorin kysymysten ja kuvien avulla henkilö voi luokitella oman aknetyyppinsä ja saada näin tietoa sen hoidosta. Navigaattori on tarkoitettu yli 12-vuotiaille aknesta kärsiville. Se on digitaalinen apuväline aknen hoidontarpeen arvioon ja itsehoidon ohjaukseen. Navigaattori antaa suosituksen, täytyykö aknen takia hakeutua lääkärin vastaanotolle ja kuinka pian. Lisäksi se antaa ohjeita aknen omatoimiseen hoitoon.

Lievää aknea sairastava saa laadukkaat ja selkeät itsehoito-ohjeet sekä tiedon siitä, tarvitseeko hakeutua lääkäriin. Vaikeaa aknea sairastava ohjautuu nopeammin lääkärin arvioon, jotta esimerkiksi ihon arpeutuminen voidaan välttää.

Lue lisää:

Aknen oirenavigaattori​

Lasten oirenavigaattori

Lasten oirenavigaattoria voi käyttää apuna alle 10-vuotiaiden perusterveiden lasten voinnin arvioinnissa. Oirenavigaattori tarjoaa tietoa kuumeen, yskän, nuhan, korvakivun ja lievän hengitysvaikeuden hoidosta. Navigaattoriin syötetään lapsen ikä ja vastataan vointia koskeviin kysymyksiin. Vastausten perusteella navigaattori antaa kotihoito-ohjeita tai kehotuksen hakeutua tarkempaan arvioon. Lisäksi HUS-alueella asuvat voivat tarvittaessa Oirenavigaattorin kautta kysyä neuvoa chatissa sairaanhoitajalta.

Lue lisää:

Lasten oirenavigaattori ja sairaanhoitaja-chat

Pulmanavigaattori

Pulmanavigaattori tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta esimerkiksi perhe-elämän haasteisiin, toimeentuloon, asumiseen ja työllistymiseen liittyvissä ongelmissa. Pulmanavigaattori tarjoaa apua ja tukea kiireellisyysasteen mukaan. Palvelu on terveydenhuollossa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden suunnittelema.

Pulmanavigaattori on tällä hetkellä suomenkielinen. Palvelu on maksuton ja se on käytössä valtakunnallisesti.

Lue lisää:

Pulmanavigaattori​

 

Päivitetty