Tjänster för palliativ vård och vård i livets slutskede i Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt ansvarar för att organisera specialistvårdens tjänster på landskapets område. Sjukvårdsdistriktet utgörs av landskapets 11 kommuner.

​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.

Centrala Tavastlands centralsjukhus leder områdets palliativa vård. I Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt genomförs palliativ vård och vård i livets slutskede enligt den regionala planen för vård i livets slutskede.

Den största delen av vården i livets slutskede genomförs vid primärvårdens hemsjukvård eller hemsjukhus samt vårdavdelningarna i samarbete med centralsjukhuset.

Koivikko-hemmet är en enhet för vård i livets slutskede på specialnivå som verkar i Centrala Tavastland och som tillhandahåller krävande vård i livets slutskede i området. Överföringen av en patient till vårdhemmet för vård i livets slutskede sker baserat på en läkarbedömning och remiss. För andra än boende i avtalskommunerna krävs dessutom ett betalningsåtagande från kommunen.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022