Tjänster i palliativ vård och vård i livets slutskede på TAYS specialupptagningsområde

Tammerfors universitetssjukhus (Tays) specialupptagningsområde består av Birkalands, Södra Österbottens samt Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt och det bor cirka 0,9 miljoner invånare i området.

​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.