Palliativ vård i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

​​Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (social- och hälsovårdssamkommunen Soite) hör till Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområde.

​9 kommuner hör till samkommunen: Karleby, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halso, Vetil, Kaustby och Kronoby. Området har ungefär 78 000 invånare. I Norra Österbottens område hör även Reisjärvi till Soite-området i fråga om specialiserad sjukvård.

Soite är verksamhetsmässigt indelat i tre områden: Karleby och Kronoby, Lestijokidalen (Kannus, Toholampi, Lestijärvi) samt Perho ådal (Perho, Halso, Vetil, Kaustby).

I frågor om palliativ vård på specialnivå betjänar i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt Uleåborgs universitetssjukhus enhet för palliativ vård.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022