Palliativ vård i Kajanalands sjukvårdsdistrikt

​​​​​​Kajanalands sjukvårdsdistrikt hör till Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområde.

​Kajanalands social- och hälsovårdsområde sköter Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Paldamo, Ristijärvi, Sotkamo och Suomussalmi kommuners alla social- och hälsovårdstjänster samt tjänster inom Puolangos specialiserade sjukvård och miljöhälsovård. Området har 75 000 invånare.

Uleåborgs universitetssjukhus enhet för palliativ vård betjänar Kajanalands sjukvårdsdistrikt i frågor om palliativ vård på specialnivå.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022