Torneå

 

Gå till ordlistan

Torneå

Skriv ut

Polikliniken

Palliativa enheten vid Västerbottens centralsjukhus

Vård i livets slutskede i hemmet

Torneå stad, hemsjukvård

Palliativt konsultationsteam

Palliativa polikliniken vid Västerbottens centralsjukhus kan konsulteras​

Avdelningsvård

Vårdavdelning 1 vid Torneå hälsocentral. Vid behov vårdavdelningarna vid Västerbottens centralsjukhus

Kyllä