Simo

 

Gå till ordlistan

Simo

Skriv ut

Polikliniken

Palliativa enheten vid Västerbottens centralsjukhus

Vård i livets slutskede i hemmet

Vård i livets slutskede i hemmet kan ordnas av hemsjukvården

Stödavdelning

Hälsocentralens vårdavdelning

Palliativt konsultationsteam

Palliativa polikliniken vid Västerbottens centralsjukhus kan konsulteras.

Avdelningsvård

Hälsocentralens vårdavdelning.

​Vid behov vårdavdelningen vid Västerbottens centralsjukhus.

Kyllä