Keminmaa

 

Gå till ordlistan

Keminmaa

Skriv ut

Polikliniken

Palliativa enheten vid Västerbottens centralsjukhus

Vård i livets slutskede i hemmet

I mån av möjlighet vård i livets slutskede i hemmet med hjälp av hemsjukvården

Stödavdelning

Hälsocentralens vårdavdelning

Palliativt konsultationsteam

Palliativa polikliniken vid Västerbottens centralsjukhus kan konsulteras.

Avdelningsvård

Hälsocentralens vårdavdelning. Vid behov vårdavdelningarna vid Västerbottens centralsjukhus

Kyllä