Kemi

 

Gå till ordlistan

Kemi

Skriv ut

Polikliniken

Palliativa enheten vid Västerbottens centralsjukhus

Hemsjukhuset (Kotisairaala)

Primärvården i Kemi

Avdelningsvård

Sauvonsaari hälsocentralsjukhus. Vid behov vårdavdelningarna vid Västerbottens centralsjukhus

Palliativt konsultationsteam

Palliativa enheten vid Västerbottens centralsjukhus kan konsulteras.

Kyllä