* Information *

 

Gå till ordlistan

* Information *

Skriv ut

Skriv i sökfältet namnet på den kommun, vars palliativa vårdinformation du vill läsa. Du kan också välja kommunens uppgifter i menyn. Öppna de kommunspecifika uppgifterna genom att klicka på kommunens namn, varvid texten öppnas.

Om du ser något att anmärka på i den kommunspecifika informationen om den palliativa vården kan du skicka e-post till adressen: paivi.vuolo-merila@ppshp.fi

Kyllä