Övertorneå

 

Gå till ordlistan

Övertorneå

Skriv ut

Vård i livets slutskede i hemmet eller i en enhet för serviceboende kan enligt situation ordnas med hjälp av hemsjukvården

Polikliniken

Palliativa enheten vid Västerbottens centralsjukhus

Palliativa polikliniken vid Lapplands centralsjukhus (invånare i kommunens norra delar)

Hemsjukvård

Avdelningsvård

Hälsocentralsjukhus. Vid behov vårdavdelningarna vid Västerbottens centralsjukhus eller Lapplands centralsjukhus

Palliativt konsultationsteam

Poliklinikerna vid Västerbottens centralsjukhus eller Lapplands centralsjukhus kan konsulteras.

Kyllä