Tjänster i palliativ vård och vård i livets slutskede på OYS specialupptagningsområde

Till OYS specialupptagningsområde hör Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, Kajanalands sjukvårdsdistrikt, Länsi-Pohjas sjukvårdsdistrikt och Lapplands sjukvårdsdistrikt.

​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.