Palliativ vård i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt

I Södra Savolax sjukvårdsdistrikt produceras tjänster av Södra Savolax samkommun för social- och hälsovårdstjänster, dvs. Essote.

​Essote producerar social- och hälsovårdstjänster på ett område bestående av sju kommuner (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, S:t Michel, Mäntyharju, Pertunmaa och Puumala) och erbjuder tjänster inom den specialiserade sjukvården också till Pieksämäki.

Haitarin otsikkotaso2
Palliativ mottagning

Den palliativa mottagningen fungerar på vardagar som expert- och konsulteringspoliklinik inom palliativ vård och vård i livets slutskede. Patienter tas emot av både specialiserade läkare och sjukskötare. Enhetens personal ansvarar också för konsultering för områdets palliativa vård och vård i livets slutskede.

Hemsjukhusen

Vård i livets slutskede i hemmet planeras och genomförs alltid individuellt i enlighet med behov och man försöker alltid ordna detta för alla som så önskar. Hemsjukhusen ansvarar för vård i livets slutskede i hemmet, i samarbete med sjukvården i hemmet/hemvården, vårdenheterna och akutvården.

S:t Michel

S:t Michels hemsjukhus betjänar på S:t Michels område och fungerar som distansstöd för områdets andra kommuner. Akutvården erbjuder stöd nattetid.

Pieksämäki

Pieksämäkis hemsjukhus har en sjukskötare på plats kl. 7.00–21.30, efter detta går samtalen till nattskiftets närvårdare. Akutvården erbjuder stöd nattetid.

Stödavdelningar

Essotes närrehabiliteringsavdelningar är vårdavdelningar som fungerar som stödavdelningar för vård i livets slutskede i hemmet när det inte går att genomföra vården i hemmet. Essotes närrehabiliteringsavdelningar är belägna i Juva, Kangasniemi, S:t Michel och Mäntyharju.

tjänster; palliativ vård; vård i livets slutskede

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022