Palliativ vård i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt är en samkommun som ägs av 19 kommuner i Norra Savolax.

​Norra Savolax sjukvårdsdistrikt ansvarar för specialistvården för områdets 247 000 invånare och för specialistvården på specialnivå för nästan en miljon invånare i östra och mellersta Finland vid Kuopio universitetssjukhus.

Den palliativa vården i området ordnas i samarbete med hälsocentralsjukhusen samt kommunernas hemsjukhus och sjukvården i hemmet/hemvården. KYS palliativa poliklinik ansvarar för vård på krävande specialnivå i området.

Haitarin otsikkotaso2
Palliativa polikliniken vid KYS

Vid Kuopio universitetssjukhus cancercentrum verkar remisspolikliniken för palliativ vård på vardagar kl. 8–15.30.

Polikliniken har 2–3 läkare och 2–3 sjukskötare. Patienten kommer för vård med remiss och i hens vård deltar enligt behov en multidisciplinär vårdgrupp (specialläkare, sjukskötare med vidareutbildning i palliativ vård, rehabiliteringshandledare, socialarbetare, näringsterapeut, psykiater/psykolog, sjukhusteolog, fysioterapeut). Polikliniken ansvarar för vård på krävande specialnivå i hela specialupptagningsområdet.

Palliativa konsultationsteamet vid KYS

Läkarens och sjukskötarens konsultationsteam vid KYS palliativa poliklinik bistår i palliativ vård och vård i livets slutskede för patienter som vårdas vid sjukhusets enheter och poliklinikerna, samt ansvarar för konsultationer på hela KYS specialupptagningsområde.

Hemsjukhusen

I Norra Savolax sjukvårdsdistrikts område verkar tre hemsjukhus i Kuopio, Varkaus och Norra Savolax välfärdsområde. Hemsjukhusen ansvarar på sina områden för vården av patienter som får palliativ vård och vård i livets slutskede i hemmet.

Kuopio

På Kuopios innerstads område verkar hemsjukhuset varje dag kl. 8–21. Hemsjukhuset ansvarar för vården av patienter som får palliativ vård och vård i livets slutskede i hemmet tillsammans med sjukvården i hemmet/hemvården och vårdenheterna.

Varkaus

Varkaus hemsjukhus och hemvården ansvarar för patienterna som får palliativ vård och vård i livets slutskede på det egna området. Hemsjukhuset verkar alla dagar i veckan 24 timmar i dygnet.

Övre Savolax Samkommunen SOTE

Inom Övre Savolax Samkommunen SOTE verkar hemsjukhuset kl. 8–21 och ansvarar tillsammans med hemvården för patienter på området som får palliativ vård och vård i livets slutskede i hemmet.

I landskapets övriga områden genomförs palliativ vård och vård i livets slutskede i hemmet med stöd på specialnivå i områdets sjukvård i hemmet samt i hemvården/vårdenheterna. Patienter som vårdas i livets slutskede i hemmet har enkelt tillgång till vårdavdelningen som fungerar som stödavdelning i hela landskapet.

Lehtolakoti, stödenhet för vård i livets slutskede

Vid Kuopios Harjula sjukhus verkar Lehtolakoti som är en stödenhet för vård i livets slutskede med 15 platser och som betjänar invånare i Kuopio. Dessutom fungerar enheten som enhet på specialnivå för patienter som får vård i livets slutskede i Norra Savolax sjukvårdsdistrikts område med betalningsförbindel. Denna beviljas av den egna kommunens överläkare. I Lehtolakoti ansvarar en specialiserad cancerläkare och en multidisciplinär vårdgrupp för vården.

Stödavdelningar

I de omgivande kommunerna ansvarar varje kommuns primärvård och hälsocentralsjukhus samt kommunens hemvård för den palliativa vården och vården i livets slutskede. Patienter som vårdas i livets slutskede i hemmet har enkelt tillgång till vårdavdelningen som fungerar som stödavdelning i hela landskapet. Stödenheterna verkar i följande kommuner: Kuopio (Strömsdal/Karttula), Idensalmi (Övre Savolax Samkommunen SOTE), Varkaus, Pielavesi (Nilakka), Lapinlax, Siilinjärvi, Suonenjoki (Inre Savolax), Leppävirta.

tjänster; palliativ vård; vård i livets slutskede

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022