Palliativ vård i Norra Karelens sjukvårdsdistrikt

Siun sote producerar social- och hälsovårdstjänsterna i Norra Karelens sjukvårdsdistrikt.

​På Norra Karelens sjukvårdsdistrikts område bor ungefär 170 000 invånare. En regional plan för vård i livets slutskede har upprättats för Norra Karelens område.

Siun sotes Palliativa centrum

Siun sotes Palliativa centrum ansvarar för palliativ vård och vård i livets slutskede för invånare i Joensuu. Dessutom stöder det även hälsovårdens och socialvårdens personal i hela Siun sote-området i genomförandet av palliativ vård och vård i livets slutskede.

I områdets omgivande kommuner ansvarar varje kommuns primärvård, hemvård och hälsocentralsjukhus för den palliativa vården och vården i livets slutskede på grundnivå (A-nivå), vid behov med konsulteringshjälp från det palliativa centrumet. Särskild uppmärksamhet har fästs vid möjliggörandet av vård i livets slutskede i hemmet i hela landskapet. I vården av patienter som får vård i livets slutskede i hemmet är samarbetet intensivt (protokollet för akutvård av patienter som får vård i hemmet i livets slutskede) och vårdpersonalen är anträffbar dygnet runt.

Haitarin otsikkotaso2
Palliativa polikliniken

Centrumets palliativa poliklinik verkar på vardagar i anslutning till rehabiliteringscentrumet Siilainen. Dessutom tar det palliativa centrumets läkare och sjukskötaren emot patienter som får palliativ vård i landskapet (Nurmes, Lieksa, Ilomants, Kides, Heinävesi) ungefär en gång i månaden.

Palliativt konsultationsteam

Personalen vid den palliativa polikliniken ansvarar för områdets konsultationer under kontorstid och personalen vid den palliativa avdelningen under kvällar och veckoslut.

Palliativa avdelningen

Den palliativa avdelningen fungerar som stödavdelning för invånarna i Joensuu och som stödavdelning för patienter från hela landskapet som behöver vård på specialnivå. I andra kommuner erbjuder hälsocentralsjukhusen vårdavdelningsvård på A-nivå och grundnivå, och fungerar som stödavdelningar för patienter som får vård i livets slutskede i hemmet.

Hemsjukhuset (Kotisairaala)

Hemsjukhuset betjänar invånare i Joensuu på en radie på ungefär 25 kilometer från Joensuu centrum, oberoende av kommungränser. I andra kommuner erbjuder den effektiviserade hemvården en hemsjukhusliknande verksamhet.

tjänster; palliativ vård; vård i livets slutskede

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022