Palliativ vård i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Till Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts samkommun hör 21 kommuner i Mellersta Finland.

Haitarin otsikkotaso2
Palliativa polikliniken

Den palliativa polikliniken verkar vid Mellersta Finlands centralsjukhus under cancersjukdomar och man kommer till polikliniken med läkarremiss. Vårdansvaret förblir hos den remitterande aktören eller vid den egna​ hälsocentralen. Poliklinikens läkarmottagning är öppen på vardagar.

Poliklinikens sjukskötare är anträffbar per telefon vardagar kl. 8.30–14.00.

Palliativt konsultationsteam

Den palliativa polikliniken fungerar också som konsultationspoliklinik och ansvarar för områdets telefonkonsulteringar samt läkarens konsulteringar i sjukhusets enheter.

Hemsjukhuset (Kotisairaala)

I kommunerna i Mellersta Finland ansvarar varje kommuns primärvård, hälsocentralsjukhus och hemvård för den palliativa vården och vården i livets slutskede. Kommunerna ordnar i enlighet med resurserna en vårdring för en patient som får vård i livets slutskede, genom vilken man möjliggör vård dygnet runt.

Jyväskylä

På Jyväskylä stads område verkar dessutom ett hemsjukhus som möjliggör vård i livets slutskede i hemmet på innerstadsområdet. Hemsjukhuset erbjuder dygnetruntvård på sjukhusnivå i patientens hem, vilket möjliggör för obotligt sjuka att få en individuell, trygg och högkvalitativ vård i livets slutskede och att få dö hemma.

Palliativ avdelning

På Jyväskylä stadsjukhus avdelning 7 vårdas patienter som får palliativ vård och vård i livets slutskede. Avdelningen fungerar som hemavdelning för många patienter i det palliativa skedet. Avdelningen har utbildningsrättigheter för specialisering i palliativ medicin.

Stödavdelningar

I andra kommuner erbjuder hälsocentralsjukhusen vårdavdelningsvård på A-nivå och grundnivå och fungerar som stödavdelningar för patienter som får vård i livets slutskede i hemmet. Stödenheterna verkar vid följande hälsocentraler: Seututerveyskeskus (Joutsa, Keuru, Laukas), vårdavdelningen vid hälsocentralen i Muurame, Saarikka (Saarijärvi), Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas), vårdavdelningen vid hälsocentralen i Äänekoski.

tjänster; palliativ vård; vård i livets slutskede

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022