Palliativ vård i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt

Östra Savolax sjukvårdsdistrikts samkommun, dvs. Sosteri, erbjuder tjänster inom specialistvård, primärvård, socialvård och miljöhälsovård för kommunerna på dess område. Sosteri har ungefär 45 500 invånare.

​Haitarin otsikkotaso
2
Palliativ mottagning

Mottagningen är öppen på vardagar under kontorstid. Ett första besök hos läkarens mottagning bokas så snabbt som möjligt. Den fortsatta uppföljningen genomförs oftast med telefonkontroller, läkarmottagningar avtalas i enlighet med patientens behov och mående. En närstående är välkommen med på mötena. Utanför kontorstid uppmanas man vid utmaningar i symtomlindringen kontakta hemsjukhuset.

Palliativt konsultationsteam

Personalen vid den palliativa mottagningen ansvarar för konsultationer inom den palliativa vården i hela ISSHP-området.

Hemsjukhuset

Sosteri erbjuder aktivt möjlighet till vård i livets slutskede i hemmet. Då ansvarar Hemsjukhuset​ Tehosa för vården, tillsammans med hemvården. Hemsjukhuset verkar varje dag kl. 7–22 på en radie på ungefär 40 kilometer från Nyslott centralsjukhus. Akutvården och hemvårdens nattskift ansvarar vid behov för vården nattetid av patienter som får palliativ vård av hemvården.

Stödavdelning

Den palliativa avdelningen verkar vid Palliativt centrum. För patienten kan enligt en läkares beslut reserveras en så kallad lovad plats på avdelningen. Då har patienten lov att komma in för avdelningsvård för effektiviserad symtomlindring eller om måendet blir sämre. Det är möjligt att patienten får återvända hem om måendet så tillåter. Det är under alla tider på dygnet möjligt för de närstående att närvara hos patienten, i synnerhet under livets slutskede.

Randasalmis och Sulkavas avdelningar vårdar de egna kommunernas patienter som får vård i livets slutskede, med konsulteringshjälp från personalen vid den palliativa mottagningen.

tjänster; palliativ vård; vård i livets slutskede

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022