Tjänster i palliativ vård och vård i livets slutskede på KYS specialupptagningsområde

Till KYS specialupptagningsområde hör utöver Norra Savolax sjukvårdsdistrikt även Norra Karelens samkommun för sjukvårds- och socialtjänster, Mellersta Finlands och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt samt Södra Savolax social- och hälsovårdstjänster.

​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.