Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt

Offentliga social- och hälsovårdstjänster i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt tillhandahålls av Eksote, dvs. Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt. Eksotes område har cirka 132 000 invånare.

​​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.

Till samkommunen hör nio kommuner: Villmanstrand, Klemis, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolax, Savitaipale och Taipalsaari.

Södra Karelens centralsjukhus tillhandahåller tjänster inom specialiserad sjukvård. Armila rehabiliteringscentrum är en palliativ enhet med en avdelning för palliativ vård på specialnivå och en palliativ poliklinik.

Avdelningsvård

Palliativa avdelningen på palliativa enheten har 12 patientplatser. Vården genomförs multidisciplinärt under ledning av en palliativ specialläkare. Avdelningen är inom Eksotes område stödavdelning för patienter i behov av krävande symtomenlig vård och vård i livets slutskede.

Även andra kommuner har utsedda stödavdelningsenheter för patienter inom vården i livets slutskede i hemmet på basnivå.

Polikliniken

I samband med palliativa avdelningen finns en palliativ poliklinik som är öppen under tjänstetid. Läkaren har mottagning 2–3 gånger i veckan. Palliativa polikliniken koordinerar patientens vård, ger konsultationshjälp i symtomenlig vård av patienten, stöder patienten för att hen ska klara sig i hemmet eller på vårdplatsen och samarbetar tätt med patienten, de närstående, hemvården, hemsjukvården med heldygnsomsorg samt privata aktörer.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022