Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede inom Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt

Medlemskommuner i Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt är Asikkala, Gustav Adolfs, Heinola, Hollola, Itis, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. Det finns sammanlagt 200 000 invånare i Päijänne-Tavastland.

​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.

Alla kommuner förutom Heinola och Sysmä hör till Päijät-Häme välfärdssamkommun. Päijät-Häme centralsjukhus i Lahtis ansvarar för den specialiserade sjukvården.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022