Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede i Vanda och Kervo

Vanda har cirka 230 000 invånare och Kervo 35 000.

Pejas sjukhus palliativa poliklinik betjänar både vandabor och kervobor. Hemsjukhusvård och avdelningsvård genomförs i den egna kommunen.

Vård i livets slutskede på krävande specialnivå ges på Terhohemmet. Betalningsförbindelsen utfärdas av HUS Palliativt centrum.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022