Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede i Västra Nylands sjukvårdsområde

Medlemskommuner i Västra Nylands sjukvårdsområde är Raseborg, Hangö och Ingå. Raseborgs sjukhus erbjuder invånare i området de tjänster inom den specialiserade sjukvården som de behöver. Sjukvårdsområdet har cirka 43 000 invånare.

​Raseborgs sjukhus specialmedicinska poliklinik och hemsjukhuset (SAH)

Specialmedicinska polikliniken i Raseborgs sjukhus har en palliativ poliklinik som är öppen på vardagar under tjänstetid och ett hemsjukhus som nås 24/7. Personalen på palliativa polikliniken och hemsjukhuset är en del av Raseborgs sjukhus specialmedicinska poliklinik. På polikliniken och hemsjukhuset arbetar en läkare som är bevandrad i palliativ vård och sjukskötare. Även specialarbetares stöd finns till hands som en del av den övergripande palliativa vården.

Patientens vårdhelhet koordineras och olika aktörers tjänster inklusive kommunens tjänster samordnas som samarbete mellan palliativa polikliniken och hemsjukhuset. Palliativa poliklinikens läkare och sjukskötare ger även konsultationsstöd åt avdelningar i Raseborgs sjukhus och deltar i den palliativa vården eller vården av avdelningspatienter inom vården i livets slutskede.

Om patienten vill kan vård på krävande specialnivå genomföras på Terhohemmet med en betalningsförbindelse som kommunen beviljar.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022