Terhohemmet

Terhohemmet ansvarar för vård i livets slutskede på krävande specialnivå inom HUS sjukvårdsdistrikt.

Terhohemmet är en hospice-enhet med 17 platser för vård i livets slutskede i Lassas i Helsingfors. Till tjänsterna hör sjukvård i hemmet och ett dagsjukhus. Vårdtjänsterna är avsedda för patienter med långt framskridna sjukdomar i slutskedet av deras liv.

Terhohemmet drivs av TERHO-stiftelsen, en ideell stiftelse utan kommersiella intressen. Syftet med verksamheten är att främja obotligt sjuka patienters livskvalitet och trygghet. Stiftelsen bedriver även utbildning inom vård i livets slutskede och forskning av vården av patienter inom vård i livets slutskede.

På Terhohemmet vårdas både patienter med cancer och med andra svåra sjukdomar. På Terhohemmet arbetar förutom vårdpersonalen ett multidisciplinärt team som stöd för patienten och familjen (en skötare som gör hälsosocialarbete, en familjearbetare, lymfterapeut, fysioterapeut, logoterapeut, sjukhusmusiker, vårdare som erbjuder spaliknande tjänster, frivilligarbetare och Helsingfors församlings sjukhuspastor).

Man kommer till Terhohemmet med läkarremiss. Förutom remiss behöver man en betalningsförbindelse. Betalningsförbindelsen beviljas av HUS Palliativt centrum och kommunerna. Man kan också komma till Terhohemmet som självbetalande.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022