Tjänster inom palliativ vård och vård i livets slutskede i Mellersta Nylands social- och hälsovårdsområde

Mellersta Nylands social- och hälsovårdsområde (Keusote) omfattar sex kommuner och nästan 200 000 invånare bor i området. HUS Hyvinge sjukhus fungerar som sjukhus i området. Till Mellersta Nylands social- och hälsovårdsområde hör Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Tusby, Nurmijärvi och Borgnäs.

​Keusote Palliativt centrum

Keusote Palliativt centrum erbjuder palliativ vård på specialnivå och omfattar HUS Hyvinge sjukhus palliativa poliklinik, sjukhusets konsultationsverksamhet, Keusote hemsjukhus samt den palliativa avdelningen i Hyvinge sjukhus. Centret har utbildningsrätt. På veckoslut har Keusote 24/7 palliativ läkarjour. Patienterna kommer till vården med läkarremiss eller baserat på konsultation.

Vård i livets slutskede på krävande specialnivå ges på Terhohemmet i Helsingfors. Betalningsförbindelser dit beviljas av Keusote Palliativt centrum.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022