Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede i Lojo sjukvårdsområde

Medlemskommuner i Lojo sjukvårdsområde är Lojo, Karviainen (Högfors och Vichtis) ja Sjundeå. Sjukvårdsområdet har cirka 90 000 invånare.

​ Lojo sjukhus erbjuder invånare i området de tjänster inom den specialiserade sjukvården som de behöver. I Lojo sjukhus finns en palliativ poliklinik och sjukvårdsområdets hemsjukhus.

Patienter som uppfyller kriterierna för krävande specialnivå styrs, om de så önskar, till avdelningsvård på Terhohemmet med en betalningsförbindelse som kommunen beviljar.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022