HUS Palliativt centrum

HUS Palliativt centrum ansvarar för palliativ vård på krävande specialnivå i området.

​HUS Palliativt centrum

HUS Palliativt centrum erbjuder vård och stöd, såväl i sjukdomens tidiga skede, till exempel vid sidan av cancer- eller ALS-behandlingar (tidig palliativ vård), som då sjukdomen framskrider och patienten flyttas till palliativ vård (palliativ vårdlinje).

HUS Palliativt centrum bedriver också forskning, undervisar, utbildar och utvecklar den palliativa vården regionalt och nationellt.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022