Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede i Helsingfors

Helsingfors har cirka 660 000 invånare. Helsingfors erbjuder mångsidiga tjänster inom palliativ vård och vård i livets slutskede åt kommunens invånare.

​Helsingfors Palliativt centrum

På Helsingfors palliativa centrum vårdas patienter i behov av palliativ vård eller vård i livets slutskede på specialnivå antingen på poliklinik, i hemmet eller avdelningsvård på en enhet som är specialiserad inom palliativ vård och vård i livets slutskede.

Personalen på palliativa centret har multidisciplinär specialiserad utbildning. Palliativa centrets vårdteam består förutom läkare och sjukskötare av en sjukhuspastor, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialarbetare och frivilligarbetare.

Patienterna kommer till Helsingfors Palliativa centrum med läkarremiss. Palliativa centret tar helhetsansvaret för patientens vård efter att beslutet om symtomatisk behandling, det vill säga palliativ vård, fattats. På centret vårdas både cancerpatienter och patienter med andra kroniska sjukdomar. Vårdplatsen väljs enligt patientens önskemål och behov och förflyttning inom Palliativa centret görs flexibelt från hemmet till sjukhuset och från sjukhuset till hemmet utan jourbesök.

Vård i livets slutskede på krävande specialnivå för patienter från Helsingfors ges på Terhohemmet. Betalningsförbindelsen utfärdas av HUS Palliativt centrum.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022