Tjänster inom palliativ vård och vård i livets slutskede i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla

Det bor ca. 290 000 invånare i Esbo och staden tillhandahåller palliativ vård och vård i livets slutskede till grannkommunerna Kyrkslätt och Grankulla. Kyrkslätt har ett eget hemsjukhus.

Esbo sjukhus Palliativt centrum

På Esbo sjukhus Palliativt centrum vårdas patienter som är svårt sjuka samt nära döden, antingen på poliklinik, i hemmet eller på avdelningsvård på Villa Glims.

Personalen på Esbo Palliativt centrum har en multidisciplinär specialiserad utbildning. Palliativa centrets vårdteam består förutom läkare och sjukskötare av en sjukhuspastor, psykiatriska sjukskötare, fysioterapeuter, ergoterapeuter och en socialarbetare. På avdelningen arbetar utbildade OLKA frivilligarbetare.

Palliativa centret tar oberoende av sjukdom helhetsansvaret för patientens vård efter att beslutet om symtomatisk behandling, det vill säga palliativ vård, fattats. Patienterna kommer till Palliativa centret med läkarremiss. Patienten förflyttas inom Palliativa centret flexibelt från hemmet till sjukhuset och från sjukhuset till hemmet, utan jourbesök.

Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar av patienter på Esbo Palliativt centrum genomförs på HUCS Jorvs sjukhus som är beläget inom samma sjukhusområde. Palliativa centret får också konsultationshjälp i specifika frågor av sjukhuset.

Vård i livets slutskede på krävande specialnivå ges på Terhohemmet. Betalningsförbindelsen utfärdas av HUS Palliativt centrum.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022