Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede i Borgå sjukvårdsområde

Medlemskommuner i Borgå sjukvårdsområde är Askola, Lappträsk, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Borgå sjukhus tillhandahåller åt invånare i området de tjänster inom den specialiserade sjukvården som de behöver. Sjukvårdsområdet har cirka 98 000 invånare.

​Borgå sjukhus Palliativt centrum

I Borgå sjukhus finns ett palliativt centrum som omfattar det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland, en palliativ poliklinik och sjukhusets konsultationsteam. Palliativ vårdplatsverksamhet på specialnivå inleds år 2021 på avdelning 3 på Näse rehabiliteringscenter i Borgå stad.

Patienterna kommer alltid till palliativa centrets enheter med läkarremiss. På palliativa centret arbetar läkare, sjukskötare och specialarbetare (till exempel socialarbetare, sjukhuspastorer och experter inom psykosocialt stöd).

Patientens vårdhelhet koordineras och olika aktörers tjänster, såsom kommunernas hemvård och annan öppen service samordnas via palliativa centret.

Patienter som uppfyller kriterierna för krävande specialnivå styrs, om de så önskar, till avdelningsvård på Terhohemmet med en betalningsförbindelse som kommunen beviljar.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022