Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede inom HUS sjukvårdsdistrikt

​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.

HUS sjukvårdsdistrikt har en behovsstyrd plan för palliativ vård och vård i livets slutskede som dimensionerats enligt invånarantal (2015) och separata regionala planer för HUCS, Hyvinge och Borgå sjukvårdsområde.

HUS Palliativa centrum ansvarar för den palliativa vården på krävande specialnivå (C-nivå) och Terhohemmet ansvarar tillsammans med HUS Palliativa centrum för vården i livets slutskede. Palliativ vård och vård i livets slutskede på specialnivå (B-nivå) organiseras per kommun, poliklinikmottagningar, vård i hemmet på hemsjukhus och vård på vårdavdelning antingen på avdelningen för vård i livets slutskede eller hälsocentralens platser för vård i livets slutskede. Palliativ vård och vård i livets slutskede på basnivå (A-nivå) genomförs på alla enheter för hälso- och socialvård.