Tjänster i palliativ vård och vård i livets slutskede på HUCS specialupptagningsområde

​​Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS) specialupptagningsområde (ERVA) har 2,1 miljoner invånare. Det består av HUS, Södra Karelens, Kymmenedalens och Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt.

​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.