Tjänster för palliativ vård och vård i livets slutskede i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt består av 13 medlemskommuner i vilka det bor ungefär 170 000 invånare.

Palliativ vård och vård i livets slutskede genomförs enligt den regionala planen för vård i livets slutskede. Största delen av den palliativa vården och vården i livets slutskede genomförs vid primärvården, hemsjukhusen samt vårdavdelningarna i samarbete med specialistvården.

Kyllä