Tjänster för palliativ vård och vård i livets slutskede i Satakunta sjukvårdsdistrikt

Satakunta centralsjukhus enhet för palliativ vård leder områdets palliativa vård i Satakunta. Satakunta sjukvårdsdistrikt består av 17 medlemskommuner i vilka det bor ungefär 220 000 invånare.

Satakunta centralsjukhus enhet för palliativ vård leder områdets palliativa vård i Satakunta. Palliativ vård och vård i livets slutskede genomförs enligt den regionala planen för vård i livets slutskede. Den största delen av vården i livets slutskede genomförs vid primärvården, hemsjukhusen samt vårdavdelningarna i samarbete med specialistvården.

Kyllä