Tjänster för palliativ vård och vård i livets slutskede i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Palliativt centrum utbildar samarbetspartner och koordinerar genomförandet av palliativ vård på hela Åucs specialupptagningsområde i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa.

​​​​​Åucs Palliativt center

Vid Åbo universitets centralsjukhus verkar under kontorstid ett Palliativt center vid vilket arbetar 3 läkare och 3 sjukskötare.

Remisspolikliniken erbjuder polikliniska tjänster på specialnivå för sjukvårdsdistriktets hela område. Dessutom fungerar centrumet som konsultationsstöd och erbjuder besök av det palliativa konsultationsteamet på Åbo universitets centralsjukhus område samt telefonkonsultationer för både specialistvården och primärvården. Utanför kontorstid styrs samtalen till jouren.

Palliativt center utbildar samarbetspartner i palliativ vård och vård i livets slutskede och koordinerar genomförandet av palliativ vård på hela Åucs specialupptagningsområde i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa.

Det palliativa centret har inte några egna avdelningsplatser. Man försöker genomföra avdelningsvård av patienterna på det egna hälsocentralsjukhusets avdelning som fungerar som s.k. stödavdelning i det skede som den palliativa vårdriktlinjen gjorts och vårdkontakten med den egna kommunen upprättats.

Om vården av patienten kräver en vårdavdelningsplats på Åucs, ordnas det i mån av möjlighet vid patientens tidigare specialitetsavdelning. På Åbolands inremedicinska avdelning finns det även fyra avdelningsplatser för patienter i den palliativa fasen.

Vid lungkliniken verkar en egen småskalig palliativ poliklinik där främst patienter med lungcancer vårdas.

Kyllä