Tjänster i palliativ vård och vård i livets slutskede på ÅUCS specialupptagningsområde

​​​Åbo universitets centralsjukhus (Åucs) specialupptagningsområde består av Egentliga Finlands, Satakuntas och Vasas sjukvårdsdistrikt. På området bor sammanlagt mer än 860 000 invånare.

​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.