Tjänster

I palliativa husets Tjänster-avsnitt beskrivs trestegsmodellen för palliativ vård och vård i livets slutskede samt regionala tjänster.

​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.