Symtomlindring i praktiken inom den palliativa vården

Inom den palliativa vården lindras symtomen med och utan läkemedel. Läkemedelsfria metoder och symtomspecifik läkemedelsbehandling presenteras under Symtom.