Stöd för den obotligt sjuka och närstående

En obotlig sjukdom påverkar patientens och de närståendes liv på ett övergripande sätt. Stöd behövs i alla livsområden.