Vårdpersonalen berättar

​​​​​​I Jenny Timonens videoserie Saattohoitajat kertovat berättar vårdarna på Pirkanmaan hoitokoti i Tammerfors om sina erfarenheter av livet, vården i livets slutskede och döden ur vårdarens perspektiv.
På finska.

 

Kyllä

Uppdaterad  16.11.2022