Blodprodukter vid vård i livets slutskede

Patienten drar ingen nytta av administrering av blodprodukter nära döden – de kan tvärtom orsaka skadliga symtom.

När man närmar sig de sista levnadsveckorna drar patienten inte längre någon nytta av administreringen av röda blodkroppar eller andra blodprodukter. Kontinuerlig korrigering av patientens anemi eller transfusion av andra blodprodukter ökar inte patientens välbefinnande och kan orsaka patienten obehag.

 

Kyllä

Uppdaterad  16.11.2022