Specifika frågor beträffande vård i livets slutskede

Den förestående döden påverkar vårdvalen och de metoder som kan vara till hjälp.