Vård i livets slutskede

Inom vården i livets slutskede försöker man garantera ett så aktivt, värdefullt och symtomfritt slut på livet som möjligt och beakta de anhörigas behov.