Palliativ vård

Med palliativ vård avses aktiv och övergripande vård av en obotligt sjuk patient och dennes anhöriga. Vård i livets slutskede är en del av den palliativa vården.