Utbildningar i palliativ vård i tjänsten HälsobynPRO

Du hittar alltid Hälsobyns innehåll och tjänster som riktar sig till vårdpersonalen i tjänsten HälsobynPRO. I den här delen presenteras olika utbildningar kopplade till palliativ vård som finns i HälsobynPRO-tjänsten.