Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Palliatiivinen keskus kouluttaa yhteistyökumppaneita sekä koordinoi palliatiivisen hoidon toteutusta koko Tyks-ervan alueella Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Vaasassa.

​Sivun tiedoissa saattaa olla puutteita tai virheitä johtuen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisestä 1.1.2023. Tarkista ajankohtaiset tiedot oman hyvinvointialueesi palveluntuottajalta. Sivuston sisältöä päivitetään vuoden 2023 aikana.

Tyks Palliatiivinen keskus

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa toimii virka-aikana Palliatiivinen keskus, jossa työskentelee 3 lääkäriä sekä 3 sairaanhoitajaa.

Lähetepoliklinikka tarjoaa erityistason polikliinisiä palveluita koko sairaanhoitopiirin alueelle. Lisäksi keskus toimii konsultaatiotukena tarjoten palliatiivisen konsultaatiotiimin käyntejä Turun yliopistollisen keskussairaalan alueella sekä puhelinkonsultaatioita niin erikoissairaanhoitoon kuin perusterveydenhuoltoon. Virka-ajan ulkopuolella puhelut ohjataan päivystykseen.

Palliatiivinen keskus kouluttaa yhteistyökumppaneita palliatiivisen ja saattohoidon aiheissa sekä koordinoi palliatiivisen hoidon toteutusta koko Tyks-ervan alueella Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Vaasassa.

Omia osastopaikkoja palliatiivisella keskuksella ei ole. Potilaiden osastohoito pyritään toteuttamaan oman tk-sairaalan osastolla jotka toimivat ns. tukiosastona siinä vaiheessa kun palliatiivinen hoitolinjaus on tehty ja hoitoyhteys omaan kuntaan on luotu.

Jos potilaan hoito vaatii Tyksin vuodeosastopaikkaa, se järjestetään mahdollisuuksien mukaan potilaan entiseltä erikoisalan osastolta. Turunmaan sisätautiosastolla on myös neljä osastopaikkaa palliatiivisen vaiheen potilaille.

Keuhkoklinikassa toimii oma pienimuotoinen palliatiivinen poliklinikka, jossa hoidetaan pääasiassa keuhkosyöpää sairastavia potilaita.

Kyllä