Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelut Vaasan sairaanhoitopiirissä

Vaasan sairaanhoitopiiri koostuu 13 jäsenkunnasta, joissa elää noin 170 000 asukasta.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito toteutetaan alueellisen saattohoitosuunnitelman mukaisesti. Suurin osa palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta toteutetaan alueen perusterveydenhuollon kotisairaaloiden sekä vuodeosastojen toimesta yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

Kyllä